SU FABRİKASI OZON SİSTEMİ

Su Fabrikası Ozon Sistemi

Sularda mevcut olan bakterilerin, şişe dolumu yapılmadan önce etkisiz hale getirilmesi, suyun raf ömrünün artırılması için gereklidir.

Ozon Jeneratörü ve sistemi, su dolum tesislerinde, suyun özelliğine ve dolumu yapılacak suyun kapasitesine göre projelendirilmelidir. Ozon gazı, Ozon Jeneratöründe üretilerek bir temas sisteminde suya enjekte edilmelidir.

Temas sisteminde, suyun, ozon gazı ile belirli sürelerde ve sabit dozda teması sağlanmalıdır.

Ozon gazının, şişelenmiş suyun içerisinde konsantrasyonuna bağlı olarak belirli bir süre kalması, hem suyun dezenfeksiyonunu hem de şişe ve kapaklardan gelen kirlilikleri yok etmesi açısından önemli bir avantajdır. Böylece kapağı açılmadığı sürece su, steril kalacaktır. Belirli süre sonunda hiçbir artık bırakmadan ana ham maddesi olan oksijene dönüşen ozon gazı, özelliğinden dolayı ozon dezenfeksiyonu, su dolum tesislerinde öncelikle tercih edilen etkili bir yöntemdir.