OZON KULLANIM ALANLARI

Ozon Jeneratörü, Sularda mevcut olan bakterilerin, şişe dolumu yapılmadan önce etkisiz hale getirilmesi, suyun raf ömrünün artırılması için gereklidir. Ozon sistemleri, su dolum tesislerinde, suyun özelliğine ve dolumu yapılacak suyun kapasitesine göre projelendirilmektedir. Ozon gazı, Ozon Jeneratöründe üretilerek bir temas sisteminde suya enjekte edilmektedir. Temas sisteminde suyun, ozon gazı ile belirli sürelerde ve sabit dozda teması sağlanmaktadır. Ozon gazının, şişelenmiş suyun içerisinde konsantrasyonuna bağlı olarak belirli bir süre kalması, hem suyun dezenfeksiyonunu sağlaması hem de şişe ve kapaklardan gelen kirlilikleri yok etmesi açısından önemli bir avantajdır. Böylece kapağı açılmadığı sürece su, steril kalacaktır. Belirli süre sonunda hiçbir artık bırakmadan ana ham maddesi olan oksijene dönüşen ozon gazının özelliğinden dolayı ozon dezenfeksiyonu, su dolum tesislerinde öncelikle tercih edilen etkili bir yöntemdir.

ŞİŞE YIKAMA SULARININ DEZENFEKSİYONU

Şişe sularındaki en önemli bulaşık suyun doldurulduğu şişenin yeterli düzeyde yıkanmaması ve kapakların dezenfekte edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Şişelerin dolumdan önce yüksek konsantrasyonda ozonlu su ile yıkanması, şişelenmiş suyun raf ömrünü artırmaktadır.Ozon jeneratörü; meşrubat dolum tesislerinde şişe yıkamada kullanılan yüksek kimyasal ve sıcak su ihtiyacını ortadan kaldırır.

Baca yıkama mevcut su sistemine ve baca içerisine gaz fazında doğrudan uygulanan, her kapasiteye uygun ozon jeneratörlerimiz mevcuttur.

Son yıllarda solunum yolu rahatsızlıkları çok fazla arttı. Hava kirliliği bugün dünyanın en büyük sorunları arasındadır. Hava kirliliğinin artması ile, üst ve alt solunum yolları hastalıkları artar ve KOAH hastalığı başlar. Yapılan araştırmalarda havası kirli olan yerlerde, insanlar daha erken yaşlarda hayatlarını kaybetmektedir. Hava kirliliği, değişkendir. Kurşun ve karbonmonoksit kirlenmesi bir arada da olabilir tek başına da kendini gösterebilir. Korbonmonoksit kirlenmesi, kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürür. Bu nedenle organlar ve dokular yeteri kadar oksijen alamadığından metabolizma yavaşlar ve çeşitli hastalıklara açık hale gelir. İşletme ve fabrikaların karşı karşıya kalabileceği bu olumsuzlukları gidermek adına ozon gazı işletme maliyeti düşük en etkili bir çözüm aracıdır.

Atıksularda renk giderimi için projeler hazırlayarak, işletmelerde pilot ozonlama sistemleri kuruluşunu gerçekleştirmektedir. 1-3 ay sürmekte olan bu pilot çalışma sırasında günlük atıksu renk giderimi, için gerekli ozon jeneratörü ve ozon sisteminin kapasitesi saptanmaktadır.
Ozonlama ile renk giderimi konusunda yaptığımız çalışmalarda tekstil, kumaş boyama tesislerinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Araştırmacılar bazı durumlarda renk tamamen giderildikten sonra ozonlama işlemine devam ederek KOİ gideriminde daha yüksek oranlara ulaşmaya çalışmışlardır. Literatür seçimi atık su bileşimi, sıcaklık, pH, süre ve ozon dozajının etkilerini temsil edecek şekilde seçilmeye çalışılmıştır.
Yapılan denemelerde ozonlama süresi olarak her saat numuneler alınıp doğru süreler tespit edilmiştir.

Aynı anda birden çok insanın kullandığı bir havuzun 

dezenfeksiyonunda gelinen son teknoloji olan ozon

 jeneratörleri amacına uygun olarak dizayn edilmiştir.İnsan sağlığını doğrudan tehdit eden etmenleri ortadan kaldırmak ve renklenmeye yol açan yosunlaşmayı önlemek amacıyla suyun mikroplardan arındırılmış olarak kalmasını sağlamaktadır. İşletmeye maddi faydalar sağladığı gibi kalite ve teknik açıdan da faydalar sağlayacaktır.

İŞLETME FAYDALARI

– Kullanılan havuz kimyasallarındandan %80-90 arasında tasarruf yapılmasını sağlar.

– Havuzun işletme maliyetini kısa ve uzun vadede yüksek oranda düşürür.

– Ölü sezonda havuz giderlerini işletmenin yükü olmaktan çıkarır.

– Sistemin in-line olmasından dolayı ekstra zaman ve personel gerektirmez.

– Sürekli testler yerine haftalık testlere geçilir

TEKNİK FAYDALARI

– Virüs bakteri ve mantarları elimine eder.

– Sudaki koku ve bulanıklığı giderir; suya kristal berraklık gelir.

– Mikroorganizmaları oksidasyona uğratır.

– Sudaki oksijen oranını yükseltir.

– Ozon klordan 3125 kat daha fazla etki sağlar.

KALİTE FAYDALARI

– İnsan vücudundaki deri ve saç tahribatları sona erer.

– Havuzun kaliteli hizmet vermesini sağlar

(Kokusuz, berrak ve yüksek oksijen oranlı su sayesinde)

– Mayo, havlu vb. Ürünlerin yıpranmalarını ve renk kayıplarını engeller.

Uyan Ozon Dezenfeksiyon Sistemleri

EĞİTİM KURUMLARINDA OZON

 

Kirlilik ve çevresel bozulma sınır tanımamaktadır. Sağlıksız ve güvenli olmayan çevreler gittikçe artan sayıda çocuk hastalığına neden olmaktadır. Okullarda dezenfeksiyona yeterli önemin verilmemesi sonucu bulaşıcı hastalıkların sayısı gün ve gün artmaktadır.

Devletler, çevresel nedenlere bağlı çocuk hastalıklarının doğrudan ya da dolaylı maliyetleri için milyarlarca dolar harcamaktadır. Oysa yapılan araştırmalar alınacak önlemlerin maliyetinin, ihmal yüzünden ortaya çıkacak maliyete oranla daha az olacağını göstermektedir.

Çocukların sağlığını korumada, yaşadığı çevrenin temiz tutulması ve bazı önlemler alınması şarttır. Çocuklarda görülen çoğu hastalığa neden olan mikroplar, onların yaşadığı alanlarda, teneffüs ettiği havadan ve dokunma yoluyla yayılır. Özellikle eller enfeksiyonların bulaşmasında çok önemlidir.

Temas ile bulaşan hastalıklardan korunmada el ve malzeme temizliği çok önemlidir. Okullar ve dersaneler öğrencilerin günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri mekanlardır. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar temas yada nefes yoluyla bulaşır. Zatürrelerin yarısına, menenjit ve orta kulak enfeksiyonlarının üçte birine pnömokoklar yol açar. Öksürük, hapşırık ile havadan ya da direk temasla,yıkanmamış eller ve öpüşme ile kolayca enfeksiyon bulaşır. İshaller, özellikle Rota virÜs gastroenteriti çok bulaşıcıdır ve genellikle temas yoluyla bulaşır.

Ozon mantar, virüs, küf ve bakterilerin tamamını öldürür, tam bir hijyen ortam sağlar.

Kurulum maliyeti düşük işletme maliyeti sıfırdır. Özellikle Legionella, Salmonella, E.coli gibi bakterileri anında yok eder.

 Ozon DOĞALDIR. Ozon doğadandır. Ozon tekrar oksijene dönüşür geride zararlı kalıntı bırakmaz.

Ozon istenmeyen kokuları hücre çeperlerini yırtarak yok eder. Kansorejen içermez.

ABD St. Louis kentinde Ozonlu hava sirküle edilen ve edilmeyen iki okullarda yapılan gözlemlerde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir

Hastalanan çocuk Sayısı 

HASTALIK

UYGULANAN

UYGULANMAYAN

Bademcik

13

57

Boğaz Ağrısı

24

60

Soğuk Algınlığı

46

64

Baş Ağrısı

9

66

Miğde Ağrısı

0

25

Kulak Ağrısı

1

15

Diş Ağrısı

0

20

ABD St. Louis kentinde devlet okullarında 5 yıldır ozon cihazları kullanılmaktadır.

Tüberküloz vakalarında %50 azalma olmuştur. Diğer hastalıklarda düşme eğilimindedir.

Authorities: James Steward, M.D., Director of Hygiene E. S. Hallett, Chief Engineer,

Board of Education, St. Louis Subject: OZONE – Indispensable in Schools

Ozon Jeneratörü , Arpa buğday çimlendirme başta olmak üzere, topraksız tarımda kullanılan ürün suyu ve ortam dezenfeksiyonu üretim kalitesini artırır.

İstenilen zamanda ve kalitede ürün yetiştirmek işletmenizin güvenilirliğini artırır.

Yetiştirilen ürünleri Tehtit eden zararlı bakterilerden, sizin işletmenize uygun bir projeyle kurtulmak mümkün. 

Kullanım suyu ve Ortam dezenfeksiyonu için, Her kapasiteye göre Ozon jeneratörü ve sistemi hakkında biizmle iletişime geçebilirsiniz.

Konu ile ilgili görsel ve referanslarımız mevcuttur.

Kat Hizmetleri Bölümü 

Odaların hava dezenfeksiyonu ile sigara, küf, nem gibi kokulardan arındırılması. Tuvalet ve banyolardaki kötü kokuların giderilmesi. Spor salonu ve SPA merkezlerinin hava dezenfeksiyonu ve hava kalitesinin arttırılması. Toplantı salonlarının hava dezenfeksiyonu ve hava kalitesinin arttırılması.

Mutfak Bölümü

Sebze, meyve, yeşillik, et, balık, tavuk ve deniz ürünleri gibi gıdaların ozonlu su ile dezenfeksiyonu ve tarım ilacı kalıntılarından arındırılması. Mutfak havasının ve ekipmanlarının dezenfeksiyonu; küf, mantar, spor oluşumunun engellenmesi.

Mutfaktaki gıdaların (soğuk hava deposu dahil) kullanım ömrü ve tazeliğinin arttırılması.

Uygulamalar

Sebze, Yeşillik, Meyve, Et, Balık, Tavuk, Deniz Ürünleri

Yıkama ve Dezenfeksiyon

Yıkama evyesi üzerine monte edilen ve elektrikle çalışan ozon su dezenfektörü ile hiçbir sarf gideri olmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan bakteri, virüs,mantar ve pestisit (tarım ilacı) kalıntıları yok edilir.

Klor bazlı herhangi bir kimyasal veya sirke kullanımına gerek kalmadan tam dezenfeksiyon sağlanmış olur.

Ozonlama yöntemiyle yıkanan gıdalar durulama gerektirmediği için su tasarrufu da sağlanmış olur. Ozonla yıkanmış sebze,meyve ve yeşilliklerin canlılığı,görünüm kalitesi ve kullanım ömrü artar. Misafirlere ve çalışanlara doğal ve çevreci ozonlama yöntemiyle dezenfekte edilmiş gıdaları sunmanın avantajı elde edilir.

Hava/Ortam Dezenfeksiyonu ve Kötü Koku Giderimi

Genel kullanım alanlarına monte edilen ve elektrikle çalışan makinemiz hiçbir sarf gideri olmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan havadaki patojenler(bakteri,virüs,vb..) yok edilebilir.

Sigara, alkol, rutubet, boya, küf, benzin, ter, hayvan, is, lağım, çöplük, leş, yemek, balık, soğan, sarımsak gibi kötü kokular, kimyasal bazlı parfümler gibi baskılayarak değil parçalayarak yok edilir.

Ayrıca portatif olarak da kullanılan ürünümüz oda temizliği esnasında tüm kötü kokular 5-10 dakikalık uygulama ile yok edilir. Böylece kokudan ve mikroptan arındırılmış , ferah odalar müşterilerin kullanımına sunulabilir. Ortamda bulunan gıda ve eşyalar üzerindeki bakteri, virüs, küf ve mantar oluşumlarını engelleyerek hijyenik ortamlar sunulur.

Hastahaneler enfeksiyon riskinin en yaygın olduğu kapalı mekanlardır. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi, çoğumuz hastahanelere tedavi olmaya gittiğimizde yada bir yakınımızı ziyarete gittiğimizde bir başka hastalık kapıp gelmekten korkarız. Doğası gereği en hijyen olması gereken, aynı zamandada en çok hastalık bulaşma riskinin olduğu mekanlardır Hastahaneler.

Genellikle temizlik şirketlerine ihale edilmiş ve geleneksel yöntemlerle temizlik ve hijyen sağlanmaya çalışılmaktadır. Kullanma suları klorla dezenfekte edilmekte, yer ve yüzey dezenfektanı çamaşır suyu ve deterjanlarla yapılmaktadır. Bakıldığında hepsi insan gücü ve dikkatini ön plana çıkartmakta ve kimyasal madde kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Hastahanelerde ozon jeneratörü kullanım yerleri:

– Ameliyathanelerde

– Hasta bakım ünitelerinde

– Yoğun bakım ünitelerinde

– Hasta kabul salonlarında bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amaçlı hava sanitasyonunda

– Tuvaletlerin kirli oda dezenfeksiyonu ve koku gideriminde

– Tıbbi Atık odaları dezenfeksiyonu

– Merkezi klima ve havalandırma sistemlerinin dezenfektesinde. Özellikle SALMONELLA hastalığının yok edilmesi amaçlı hava sanitasyonunda

– Su depolarından yada şehir şebekesinden gelen kullanma suyunun dezenfektesinde. Özellikle LEGIONELLA ve E.coli’nin yok edilmesinde

– Yemekhane ve mutfaklarda

– Ambulansların hijyeninde

– Personel soyunma odaları

Ozon Kullanımı sırasında hiçbir katkı, sarf malzemesi ya da kimyasal madde kullanımına gerek yoktur. Kansorejen içermeyen, bu güne kadar keşfedilmiş en güçlü ve doğal tek dezenfektandır.

Hastahaneye artı kimyasal bir yük getirmez.

Topraksız Tarım Ozon Jeneratörü

Ozon Jeneratörü , Arpa buğday çimlendirme başta olmak üzere, topraksız tarımda kullanılan ürün suyu ve ortam dezenfeksiyonu, üretim kalitesini artırır.

İstenilen zamanda ve kalitede ürün yetiştirmek işletmenizin güvenilirliğini artırır.

Yetiştirilen ürünleri Tehdit eden zararlı bakterilerden, sizin işletmenize uygun bir projeyle kurtulmak mümkün. 

Kullanım suyu ve Ortam dezenfeksiyonu için, Her kapasiteye göre Ozon jeneratörü ve sistemi hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Konu ile ilgili görsel ve referanslarımız mevcuttur. 

Soğuk hava depolarında ortamda bulunan mikroorganizmalar, muhafaza edilen ürünlerde bozulmaya ve zarara sebep olmaktadır. Burada amaç mikroorganizmaların faaliyetini yavaşlatmak ve bozulmayı geciktirmektir. Bu sebeple ozonlama tekniği soğuk hava depolarında da kullanılmaktadır.

Soğuk hava ortamında bulunan toz tanecikler üzerinde mikrop barındırır ve havada yüzer durumdadır. Büyük tanecikler yer çekimi etkisi ile düşseler de, küçük tanecikler havada kalır. Açık havada çok düşük de olsa bulunan ozon gazı, bu tanecikleri birleştirerek çökmesini sağlar. Kapalı mekanlarda ozon gazı hiç bulunmadığı için bu işlem meydana gelmez.
Ozon yapay olarak üretilip ortama verildiğinde bu taneciklerin çökmesi sağlanabilir.

Tüm bunlara ek olarak;

 • Üretilip ortama verilen ozon gazı nano partiküllerin çökelmesini sağlar.
 • Mikroorganizmaların büyüme hızı 3-4 kat azalır veya tamamen engellenir.
 • Soğuk hava deposu içindeki kötü kokular, havanın mikrobiyal kirliliği ve enfeksiyon riski azalır.
 • Soğuk hava depolarında hem dezenfeksiyonu sağlar hem de meyve ve sebzelerin kendilerine has kokularının birbirine karışmasını önler.
 • Meyve ve sebzelerin saklanma sürelerinin artmasını ve tazeliğinin devamını sağlayacaktır.

Uyan Ozon Sistemleri Programlanabilir Ozon Ölçüm ve Kontrol birimi sayesinde birden fazla soğuk hava deposuna tek bir ozon jeneratöründen yapılan besleme, odalar için ayrı ayrı değerlere programlanabilmekte ve her odadaki ozon düzeyi bağımsız olarak kontrol edilebilmektedir.

Demir Mangan Giderimi Ozon jeneratörü

Ham suda bulunan demir ve mangan; Ozon (O3) ile karşılaştığında oksitlenmekte, ön ozonlama ile oksitlenen demir, kum filtresinde tutulmaktadır. Kısmen kum filtresinde tutulan mangan, son ozonlama ile tümüyle oksitlenmekte ve karbon filtresinde tamamıyla tutulmaktadır. Bu aşamada sudaki kalan ozon da aktif karbon filtrede tutulacaktır. Böylelikle demir ve mangandan arıtılmış, dezenfekte edilmiş su üretimde kullanılmak üzere işletmeye alınmaktadır.

Tavuk Üretim Çiftlikleri Ozon jeneratörü

Tavuk üretim çiftliklerinde ozon uygulaması sayesinde içme ve kullanım sularının ozonlanmasıyla tavuklara içme suyundan bulaşan zararlı bakterilerin (E.coli) vs. yok edilmesi sağlanır. Ozon uygulanan kümeslerde yetişen tavuklar, Daha az hasta olurlar. Daha az aşı ve ilaç kullanarak üretim yapıldığı için tüketiciye daha sağlıklı ve kaliteli ürünler sunulur.

Kanatlı kesimhanelerinde önemli miktarlarda tüketilen suyun ozonlanarak kullanılması, dezenfeksiyon için son derece önemlidir. Ozon gazının kanatlı hayvan sanayinde diğer bir kullanım alanı da, kuluçka makinelerinin, folluklarının, üretim çiftliklerinin dezenfeksiyonudur. E.coli, Pseudomonas fluorescens v.b. zararlı hastalık ve ölüm oranını arttıran mikroorganizmaların ozon gazı ile bertaraf edilmesi önemli ve en etkili çözümdür. Ozon gazı yumurtalara uygulandığında, ozonlanmış su ile yıkanan yumurtaların kabuklarındaki mikrobiyal yük azalır. Ayrıca ozonlanan kuluçka kabinlerindeki havada Salmonella ve toplam canlı sayısında %75-99 arasında azalma meydana gelir. Yumurtaların depolanmasında nem kaybı nedeniyle, yumurta kabuğunda oluşabilecek büzülmeyi engellemek amacıyla yüksek nem gereklidir. Ancak yüksek nem, küf gelişimine sebep olmaktadır. Ozonlu atmosferde, %90 nem ve 0°C’de 8 aya kadar depolanan yumurtalar küf gelişimi olmadan depolanabilmektedir.

Tavuk Üretiminde Ozon Kullanımının Faydaları;

– Çiftlik ortamındaki gazları kırıp hava kalitesini artırarak bakteri gelişimini engeller.

– Civciv ve tavuklar daha sağlıklı beslenir

– Çevresel faktörleri iyileştirerek, hayvanların hastalanma oranını azaltır

– Üretim için daha az aşı ve ilaç kullanımını sağlar.

– Ürün üzerinde hiçbir kalıntı bırakmaz, çevre dostudur.

– Üründeki mikrobiyal yükü önemli ölçüde azaltılmakta ve ürünün raf ömrü uzamaktadır.

Et Sektöründe Ozon Uygulamaları

Et işletmelerinde temizlik ve hijyenin önemi oldukça büyüktür. Bakterileri kısa sürede öldürmek için genellikle klor kullanılır. Ancak klor aynı zamanda etle de reaksiyona girerek Tri-Halometan denen yüksek toksin ve kanserojen bileşenlerini oluşturur. Klor etin yüzey rengini de etkiler ve daha düşük kalitede olmasına neden olur. Bu genellikle, yıkama suyunun et ürününün cepçiklerinde birikmesiyle oluşur. 

 • Ozon, et endüstrisinde etkili bir antimikrobiyal olarak kullanılma imkanına sahiptir.
 • Ozon jeneratörü kaynağı ne olursa olsun içme, işleme ve kullanma suyunu en etkin şekilde dezenfekte eder.
 • Ozon, kesimhane bölümüne girecek hayvanların hijyenik olmasını sağlar. Böylece patojenlerin taşınması önlenir.
 • Ozon, karkas üzerinde kesim sırasında yüklenmiş ve/veya iç organ boşaltımı sırasında oluşmuş mikrobiyal taşınmaları önlerken, diğer yandan da fireyi azaltır.
 • Kimyasal madde kullanımını en aza indirerek, ürün üzerinde kalıntı bırakmadan dezenfeksiyon sağlar.
 • Etin uzun süre taze kalmasını sağlayarak raf ömrünü artırır.

Sebze Meyve Dezenfeksiyonu Ozon

Başta sebze ve meyve olmak üzere gıdalar için en etkili ve sağlıklı dezenfektandır. Ozonlu suyla yıkanan gıdalar (sebze,meyve, et, tavuk, balık, vb…) ve eşyalar zararlı mikrobiyal ve kimyasal maddelerden arındırılır.

Sebze ve meyvelerdeki pestisit (tarım ilacı) kalıntısı ve aflatoksini parçalar. Klordan çok daha etkili ve doğal bir dezenfektandır. Suyun içinde dezenfeksiyon yaptıktan sonra kısa sürede oksijene dönüştüğü için klor gibi kimyasal kalıntı bırakmaz, ayrıca durulama gerektirmez.

Gıda sanayisinde en çok kullanılan dezenfektanlardan birisi klorin olmasına rağmen mikroorganizmalar üzerine etkisinin sınırlı olduğu belirtilmektedir.

Ozonu’n oksitleme gücünün klorinden 1.5 kat daha güçlü olması ve etki alanının daha geniş olması sebebi ile gıda endüstrisinde potansiyel bir dezenfektan olarak ozon jeneratörü kullanılmaktadır.

Hava Kalitesi Hava Sağlığında Ozon

Ortam havasındaki patojenleri yok eden ozon, hammadesi olan oksijene dönüşmesi ile ortamdaki oksijen seviyesini de oldukça arttırır. Havadan bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellediği gibi, daha ferah ve zindelik sunan ortamların oluşmasına da katkıda bulunur.

Hava temizleme cihaz ve sistemlerinde filtreleme, anyon ve ultraviyole teknolojilerine ek olarak yaygın olarak kullanılan ozon jeneratörü, havanın etkin olarak temizlenmesini sağlamaktadır.

Gıda Sektöründe Ozon Kullanımı

YAŞ-KURU DONDURULMUŞ MEYVE VE SEBZELERDE OZON UYGULAMALARI

Ozon jeneratörü faydaları

 • Ozon, meyve ve sebzeler için mevcut en güçlü oksidandır.
 • Meyve ve sebzelerin ozonlu su ile yıkanması başlangıçtaki toplam mikrobiyal yükü %99 oranında azaltmaktadır.
 • Depolama süresini 2 kat artırmaktadır.
 • Elma, armut vb. meyvelere 2-11 ppm atmosferik ozon uygulandığında 5 ay depolanabilmektedir.
 • Konserve gıdalarda ozon uygulaması işlenecek hammaddenin nakliyesinden başlayarak, son ürünün kutulara doldurulmasına kadar devam etmektedir.
 • Haşlama (blanching) konserve gıdalarda uygulanan temel işlemlerden biri olmakla beraber haşlama suyunda ozonlu su kullanılması suyun mikroorganizmalardan arındırılmış olduğu anlamına gelmektedir.
 • Sebzeler haşlandıktan sonra, meyveler ise haşlanmadan kutuya konulur. Bu aşamada ozon uygulaması kutuların dezenfeksiyonunu sağlamada etkin olmaktadır. Ayrıca ozonlu su, salamura ve şurubun hazırlandığı suyun mikroorganizmalardan arındırılmış olmasını sağlar.
 • Dondurularak işlenecek ürünün (meyve, sebze, et, tavuk, balık vb.) proses aşamasında ozonlu su ile yıkanması, başlangıçtaki mikrobiyal yükü %90 oranında azaltmakta ve daha kaliteli bir üretim elde edilmesini sağlamaktadır.
 • Meyve ve sebzelerin kabuk soyma, bölme-dilimleme-doğrama aşamalarında kullanılan araç ve gereçlerin ozonlu su ile yıkanarak kullanılması kontaminasyonu engeller.
 • Çözelti hazırlamada kullanılan suyun ozonlanması ile su dezenfekte edilmiş olur.
 • Ozon, kurutma esnasında ve sonrasında oluşabilecek küf ve mayanın önlenmesinde etkilidir.
 • Ozonla ön işlemden geçirilerek kurutulmuş meyve ve sebzelerin raf ömrü uzar.
 • Özellikle incir ve üzüm gibi kurutulmuş meyvelerin fümigasyonunda ozon gazı kullanılmaktadır. Ozonun mikroorganizmalara ve böceklere karşı öldürücü etkisi ve aflatoksini detoksifiye etme özelliği vardır.

Yemek Fabrikaları ve Catering Ozon jeneratörü

Günümüzde toplu gıda tüketim alanlarının artması ve hazır gıdaların daha fazla tüketilmesi, yemek fabrikaları ve catering hizmet sektörlerinde de hızlı bir artış sağlamıştır.

Ancak işletmelerde besinlerin hazırlanması sırasında temizlik kurallarına gereken özenin gösterilmemesi, besin zehirlenmelerine yol açabilmektedir. Patojen bir mikroorganizma veya onun ürettiği toksini içeren bir gıdanın tüketimi sonucu gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar meydana gelebilmektedir. 

Tedbirler;

İşletmelerin mutfaklarında ozonlu su kullanılması ve meyve, sebze, kırmızı et, beyaz et gibi taze gıdaların ozonlu su ile yıkanması başlangıçtaki mikrobiyal yükü %90 oranında azaltmaktadır. Böylelikle soğutucuda saklanması gereken gıdanın raf ömrü de 2 kat artmış olacaktır. 

Ozonlu su mutfakta çalışan personelin el dezenfeksiyonunda da kullanıldığı taktirde ürüne daha sonra dışarıdan kontaminasyon riski de engellenmiş olacaktır. Böylelikle toplu gıda tüketim hizmeti veren kuruluşlarda, toplu gıda zehirlenmeleri ile karşılaşma riski imkansız hale gelecektir.

Cami ve Mescitlerde Ozon

Ülkemizde bulunan cami ve mescitlerimiz

1-) İbadet yapılan kısım

2-) Abdest alınan kısım

3-) Ayakkabılık

4-) Tuvaletlerden oluşmaktadır.

Büyük şehirlerimizden tutunda en küçük yerleşim birimlerine kadar bulunan her camimizde bu durum böyledir. Ancak en büyük sıkıntıda burada başlamaktadır. Abdest alındıktan sonra ıslak ayak ve çoraplarla girilen camilerimizin yerlerinde bulunan halılar bu ıslaklığı çekmek suretiyle ıslanmaktadır. Yeteri kadar havalandırması olmayan camilerde halı kurumamakta ve tabandan gelen rutubetinde etkisiyle birlikte küflenmeye ve kokmaya başlamaktadır.

Bunun dışında diğer etkenlerinde katkısıyla maalesef ibadethanelerimiz istenilen hava kalitesinden uzak mekanlar haline gelmektedir. Kutsal mekânlarımız olan cami ve mescitlerimizdeki bu kötü kokular hepimizin malumudur.

Cami görevlileri başta gülsuyu olmak üzere çeşitli esans ve parfümlerle bu kokuyu yok etmeye çalışmakta ancak başarılı olamamaktadırlar. Çünkü alttan gelen koku sürekli üremekte üstüne sıkılan koku ise bir süre sonra uçup gitmektedir. Hal böyle olunca da sorun kök salmakta ibadet edenleri çok rahatsız etmektedir.

Çözüm O3 Aktif Oksijen cihazı kullanımıdır.

Ozon jeneratörü ;

 • Kötü kokuları yok eder
  • özellikle rutubetli ortamlarda üreyen küf ve mantarları yok eder oluşmasını engeller
 • Öksürük ve solunum yoluyla yayılan hastalıkların yayılmasına ve bulaşmasına engel olur.
 • Sürekli hijyen sağlar.
 • Tuvalet ve abdesthanelerdeki mikrop bakteri ve virüsleri öldürür.
 • Ozon gaz olarak uygulandığında özellikle koku ve bakteri kaynağı olan ve temizlenmesi çok zor olan halı ve kilimlerde çok iyi netice verir. Halı ve kilimlerin altı dahil her noktasına ulaştığından hijyen ve kokuda camilerimizde sürekli kullanılması gereken mühim bir cihazdır.

İç Mekan Ozon jeneratörü

Son zamanlarda üzerinde düşünülen bir konu olan iç mekan hava kirliliği insan yaşamını direkt etkilemektedir. İç mekan hava kirliliğinin, dışarıdaki hava kirliliğinden kat ve kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Şehir yaşantısı süren insanların zamanının %90’nını kapalı mekanlarda geçirdiğini göz önüne aldığımızda konu önemini hissettirmektedir.

Özellikle pencerelerin açılma imkanı olmayan binalarda merkezi havalandırma sistemlerinin ürettiği Legionella’ bakterisinin ölümle bile sonuçlanabilen ciddi sağlık problemlerine sebep olmakta, ayrıca klimalarda başta küfler olmak üzere diğer mikroorganizmalarda enfeksiyonlara neden olabildiği bilinmektedir. Gözle görülmeyen bu canlılar yaklaşık olarak 45 gün yaşar ve 42.000 kadarı tek bir toz zerreciğinin üstünde yaşayabilir. 

Virginia üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre: Sadece toz ve ter keneleri yüzünden yılda 200,000 astım hastası Hastahaneye kaldırılmaktadır. 

Toplu yaşam alanları (Spor salonları, AVM, Hastahane, sinema ve toplantı salonları, büyük ölçekli Ofisler vs.) ortam sıcaklığının belli bir seviyede tutulması gerektiği için kötü kokuların yüksek kapasiteli havalandırmalar kullanılarak ortamdan uzaklaştırılması genellikle pratik bir çözüm değildir.

Kötü kokuları ortamdan uzaklaştırmak için güzel kokular kullanılabilir ancak bu sorunu daha da kötü bir hale getirmektedir. Güzel Kokular ile gözle göremediğimiz tozlar reaksiyona girerek ciddi derecede kansorejen bir bileşik oluşturmakla beraber, solunum yolu enfeksiyonlarına sebeb olabilir. 

Örneğin, Spor salonlarında da insan sirkülasyonunun yoğun olması ve kapalı alanlarda spor yapılması nedeni ile ortamın son derece hijyenik olması gerekmektedir. Soyunma odalarında kaynaklanan ter kokuları, ayakkabı kokuları ve sinmiş sigara kokusu sektörün en sık karşılaşılan ortak problemdir. 

Ozon jeneratörü, Kötü kokuların yok edilmesinde son derece hijyenik ve etkili bir dezenfektandır. Kapalı alanlarda hava kalitesinin yüksek tutulması bulaşıcı hastalıkların çabuk yayılmasına sebep olan mikro organizmaların yok edilmesinde ozon cihazları bilinen en etkili dezenfektan olarak, 1800 yılından günümüze tüm dünyada güvenle kullanılmaktadır. 

Ozon sadece istenmeyen kokuların yok edilmesinde değil odalarda bulunan mobilya ve duvarlara zarar veren küf ve bakteri oluşumunu da engellemektedir. 

OZON İLE KESİN ÇÖZÜM

Ozon gazı bilinen en güçlü ve hızlı dezenfeksiyon maddesidir. Oksijen moleküllerinin atomlara parçalanıp tekrar birleşmesiyle oluşan O3, hava kalitesini yükseltmekte önemli rol oynar.

Havada meydana gelen kötü kokuların kaynağı olan sentetik ya da organik bileşikleri okside ederek ortamdan uzaklaştırmakta ve kötü kokuları engelleyerek son derece sağlıklı ve bol oksijenli bir ortam sunarak sporcuların sağlığına önemli bir katkı sağlamaktadır. 

O3 Ozon tüm kötü kokuları yok eder

O3 Bilinen en etkili dezenfektan

O3 Etkisi anlıktır

O3 Oksijene dönüşür, atık bırakmaz

O3 Çevre dostu

O3 Haşere popülasyonunu azaltır

O3 Tüm mikroorganizmaları yok eder ve oluşumunu engeller

Balık İşleme Tesisleri Ozon jeneratörü

 • Ozonlu suyla yıkanarak temizlenen balıklarda kimyasal kalıntısı kalmaz.
 • İşlem görmüş balıkların depolama ve raf ömrü artar.
 • Ozonlu su, balık ile temas eden yüzeylerin, alet ve ekipmanın da sanitasyonuna yardımcı olur.
 • Ozonlu sudan yapılan buzda saklanan ve taşınan balıkların yüzeylerinde mezofilik, sakrofilik bakterilerle lipolitik ve proteolitik mikroorganizmalar, anaeroblar ve koliform bakteri sayımlarında kayda değer düşüş görülmektedir. 
 • Ozonlu sudan yapılan buzda saklanan sardunyanın raf ömrü 15 günden 19 güne yükselmiştir. 
 • Ozon üretiminin maliyeti düşüktür.

Kot Ağartma Ozon jeneratörü

Kimyasal sarfiyatını azaltır
Denime zarar vermez
İşlem süresini kısaltır.
İsletme maliyetini düşürür.
Kumaş üzerinde artık bırakmaz
Atık suda % 50 – 99 a varan renk ve koku giderimi sağlar
Atık su arıtım maliyetini düşürür.
Su sarfiyatını azaltır.
Atık su arıtımında kullanılan kimyasal sarfiyatını azaltır.

Tavuk Kesimhaneleri Ozon jeneratörü

Kesim sonrası soğutma işleminde bulaşımları engeller,
Ürünün tazeliğini koruyarak raf ömrünü artırır,
Kimyasal kullanımını azaltır.
Üretim ve atık su maliyetini düşürür, Ürüne zarar vermez

Toprak ve Yeraltı Suyu İyileştirme Sistemleri

Ozon, suda oksijenden 12 kat daha fazla çözünür

Toprakta daha rahat hareket eder
Yerinde üretilir, zararlı kimyasalların taşınması veya depolanması ihtiyacını ortadan kaldırır
Mevcut en güçlü oksidandır
Kompleks organikler, karbondioksit veya daha az toksik moleküllere dönüşür.

Ozon ile Parçalanan Kontaminantlar

MTBE (metil tersiyer bütil eter)
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen & ksilen)
Hidrokarbonlar
Dizel Yakıtı
TCE (trikloretilen)
Pestisidler
Klorlu Solventler
VOC
Alifatik ve Poliaromatik Hidrokarbonlar

Un ağartma ozon jeneratörü

Her kapasitede un beyazlatma ozon jeneratörü, cihazlarımız mevcut. 

Cihazlarımız kendi imalatımızdır. 

Projelerimizle ilgili detaylı bilgi ve referanslar için bizimle irtibata geçiniz.